top of page
  • Ximple

Ximple ger dig nycklarna till kontoret - arbetsplatsen

Nu när många av oss kommer återvända till kontoret i ”det nya normala” tror vi likt många andra att kontoret kommer behöva erbjuda något annat än innan pandemin.

Kontoret blir alltmer en mötesplats där vi ses och det blir därför ännu viktigare att skapa en inbjudande och inspirerande miljö. Kontoret ska vara en plats dit du vill komma, en plats som lockar till samarbeten och kreativitet och en plats som hjälper medarbetaren och företaget att utvecklas.

Under sommaren kommer vi att publicera en miniserie i tre delar med tre fokusområden, mötesrummet, öppna ytor och arbetsplatsen. Vi kommer att ge konkreta tips och råd för att ge inspiration för hur man lyckas. I första delen tittar vi närmare på arbetsplatsen.

De aktivitetsbaserade arbetsplatserna har varit med oss i över 10 år och är något som vi på Ximple har lång och stor erfarenhet av.

Att kontor kommer att fortsätta utformas utifrån aktiviteter är något som kommer vara en nyckelfaktor i det ”nya normala”.

För att lyckas krävs det en genomtänkt behovsanalys som säkerställer att behov och funktioner tillgodoses för att skapa en attraktiv arbetsplats. Ska det exempelvis finnas en tyst yta och en samarbetsyta? Vad finns det för behov för olika arbetsuppgifter?

Ett vanligt förekommande på kontor är att kablar och sladdar hänger runt, över och under borden. Det både ser tråkigt ut och ställer till det för medarbetarna då de inte vet var de ska koppla in sig. Underlätta för alla genom att ha rätt teknik och gör den användarvänlig. Det gäller även på arbetsplatsen!

För att kunna röra sig fritt mellan olika platser är det viktigt att tekniken har en ”röd tråd”. Det ska vara lika självklart att ansluta sin dator i mötesrummet, på kontoret eller i hemmet.


Tekniken – Rätt skärmar, dockningsstationer, mus & tangentbord, bokning av arbetsplatsen.

Funktion – Användarvänligt där alla medarbetar vet hur man kopplar upp sig.

Ergonomi – Rätt typ av stolar, bord, avskärmning, kunna byta arbetsställning (sitta/stå), akustik

Utförande – Installation, kabelhantering

Hygien – Desinfektionsljus, luftförbättring

Hållbarhet – Hållbarhet för både medarbetare och miljö är viktigt. Enkelhet gör det hållbart för medarbetarna, lång livslängd och möjligheter till uppdateringar gör det hållbart för miljön.


Här är ett exempel där vi har hjälpt en kund att förbättra. De övre bilderna är innan och de undre två efter.179 visningar
bottom of page